Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μπλόκα έδειξε η Αγιά αλλά μετά τα Χριστούγεννα