Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Μουσουλμάνος Έλληνας από τον Εχίνο, καταριέται από τη Γερμανία την Ελλάδα για τη νίκη Ιμάμογλου