Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μόνο μπαρμούνια έχει. Οι πουτσομούρες τελείωσαν.