Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μυστήριο με την παραμόρφωση του φλοιού της Γης στον Κορινθιακό Κόλπο