Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΖΕΤΕ – ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 153 ΕΦΙΑΛΤΕΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΣ!!