Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ «Μία πίκρα έχω από τον πόλεμο, που δεν έβγαλα το δημοτικό»…