Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μεταξύ Σκύρου, Λέσβου, Αγίου Ευστρατίου υπάρχουν 19 μεγάλα ενεργά ρήγματα!