Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μερικές αλήθειες για τη διαπραγμάτευση της πώλησης των δανείων σε funds