Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ – ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ – ΚΩΣ “ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΛΕΜΟΥ”