Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016