Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΘΡΑΚΗ, ΑΙΓΑΙΟ, ΚΥΠΡΟ – ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ