Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Η κατάργηση του ρευστού χρήματος οδηγεί στην απόλυτη δικτατορία