Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Καλησπέρα απο το «Παρκο Των Χρωμάτων» στην Κατερινη