Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΥΤΟΙ, ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΜΕΙΣ