Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ «Η Ελλάδα έχει κοιτάσματα ορυκτού ουρανίου που καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες για 3.000 χρόνια!»