Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΎ, ΤΟΥ ΚΑΛΤΣΌΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΉ ΣΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ