Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Η δυσμενής μετάθεση και η έρευνα για το Μάτι