Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Γράμμα από το μέλλον, σε εσένα μιλάω πιτσιρίκο