Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΑΖΙ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ!!!