Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Γεωστρατηγική Ανάλυση της Τουρκίας – Τι μπορεί να κάνει εναντίων μας;