Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Επί 72 ώρες μας ψέκαζαν συνεχώς – Φωτογραφίες