Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Επείγουσα Έκκληση για Αιμοπετάλια και Αίμα για την Ευδοκία