Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!!!