Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μήνυμα Μοναχού «Δεν σκοτώνουν τον ένα Ρώσο μετά τον άλλο, έτσι για το τίποτε…»!!!