Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ! ΖΗΤΟΥΝ χαράτσι για εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών…