Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Διαγραφή της πτώσης εκ της ομίχλης στο πεδίο της Ελλάδας