Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Blogger θεωρεί τα παιδια βάρος για τον πλανήτη