Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ « ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2016 »