Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Ασχήμιες και μουτζούρες σε διάφορες γλώσσες όλου του κόσμου στο αγροτικό Ιατρείο της Μοριας Λέσβου