Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Αντιστέκομαστε δεν πληρώνουμε τα άδικα χρέοι που μας φορτώσαν