Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Ανοίγει ο δρόμος για hot spots μέσα στις πόλεις