Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Αφωνότεροι των ιχθύων και απραγέστεροι των βατράχων