Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ 68 δευτερόλεπτα – Ζητήστε και είναι δεδομένο ότι θα λάβετε