Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ 500.000 Ελληνόπουλα πεινάνε, κρυώνουν και σβήνουν χωρίς φάρμακα…