Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ 153 αλήτες καταδίκασαν 11 εκατ. σε πλήρη φτωχοποίηση