Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΙΣΧΥΡΟ ΡΩΣΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ