Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Το χαμένο Σοφάρ(κέρατο κριαριού) που θα ανακοινώσει την έλευση του Μεσσία.