Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΟΜΟΣ!Μίνι Βαν ΕΙΣΕΒΑΛΕ σε κατάστημα!Υπάρχουν νεκροί…