Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΈΝΟ ΣΥΓΚΡΟΎΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ, ΠΈΝΤΕ ΝΕΚΡΟΊ