Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 60 ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΣΚΟΤΏΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ ΣΤΗ ΓΚΆΝΑ