Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Ρωσία δοκιμάζει νέα όπλα καταστροφής δορυφόρων.