Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΆΓΑ: 500 ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΤΣΈΧΟΙ ΔΙΑΔΉΛΩΣΑΝ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΦΘΑΡΜΈΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΎ ΤΟΥΣ