Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΛ ΜΠΑΜΠ-ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ αυτή την στιγμή στη ΣΥΡΙΑ