Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Πλαστές Ειδήσεις και Ψέματα του Κόμματος του Πολέμου.