Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ «Πατήρ» και «Υιός» τέλος ! Αλλάζουν τις προσευχές σε σχολεία