Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΊΑ: ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΠΛΆΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΈΡΑ, ΝΕΚΡΟΊ ΟΙ ΠΙΛΌΤΟΙ