Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Μοιραίο έτος το 2017 σύμφωνα με καλόγερο