Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΟ Σ Υ Γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο ΜΗΝΥΜΑ