Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Μελέτη παραδέχεται ότι το HAARP χειραγωγεί την ιονόσφαιρα