Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Μεγάλη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ στα βόρεια σύνορα της Ρωσίας.